زیر سایبان عشق

زندگی آنوقت شیرین است که همخانه تو همخانه قلبت باشد

سرزمین کلمات وارونه


اینجا سرزمین کلمات وارونه است.....

جایی که گنج "جنگ "میشود.......

درمان "نامرد"میشود.......

قهقه.."هق هق میشود......

اما درد همان درد است....

+ نوشته شده در پنجشنبه یازدهم مهر 1392ساعت 22:11 توسط مریم |